Privacy Policy

PRIVACY - ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Woning en Projectinterieurs P. van de Vorst, gevestigd aan Heuvel 12, 6027 PP Soerendonk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere mensen (hierna te noemen: klanten) via P. van de Vorst worden gecontacteerd of anderszins gebruik wordt gemaakt van P. van de Vorst diensten.

Bij bezoek aan de websites van P. van de Vorst zoals www.pvandevorst.nl (hierna te noemen: onze website) worden, om technische redenen, bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en enkel ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten.

Bij het bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

Uw persoonsgegevens:

P. van de Vorst verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt voor de volgende doelen:

-u te kunnen bellen of e-mailen om u uit te kunnen nodigen.

-u te informeren over wijzigingen van aanbiedingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

P. van de Vorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor het actief aanwezig zijn in ons bestand. Wilt u niet meer actief in ons bestand staan dan bent u zelf ten alle tijden gerechtigd om dit te stoppen en wij zullen uw gegevens dan verwijderen van ons systeem. Dit doet u door een mail te sturen naar info@pvandevorst.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Na contact via onze website worden er gegevens gevraagd, die vervolgens genoteerd worden. Een e-mail naar info@pvandevorst.nl is voldoende om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

P. van de Vorst verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. P. van de Vorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

P. van de Vorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via info@pvandevorst.nl

Akkoord:

Door een bericht te sturen aan P. van de Vorst verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hier beschreven manier en doelstelling akkoord gaat.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via onze websites wordt verwezen. P. van de Vorst heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden.

 

DISCLAIMER VOOR WWW.PVANDEVORST.NL

P. van de Vorst, verleent u hierbij toegang tot www.pvandevorst.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. P. van de Vorst behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid:

P. van de Vorst spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van P. van de Vorst.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan P. van de Vorst nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom (indien van toepassing) betreffende deze materialen liggen bij P. van de Vorst.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van P. van de Vorst, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Waar er gebruik is gemaakt van andere bronnen zijn deze altijd vermeld. Onregelmatigheden hierin kan men bij ons melden.

Verder zijn al de verstrekte gegevens op deze website onder voorbehoud en mag niets van deze site gebruikt worden voor publicatie zonder toestemming van de makers.

COOKIES

Deze site kan gebruik maken van cookies om informatie op te slaan op je computer. Sommige cookies op deze site zijn essentieel voor de werking, en de site zal niet geheel werken zonder deze cookies. Cookies zorgen ervoor dat websites u herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies worden opgeslagen als je een formulier invult, of op een andere manier contact maakt met de website. Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.